Acoblament rígid resistent 500 psi

  • Style 1GH Heavy Duty Rigid Coupling 500Psi

    Acoblament rígid resistent estil 1GH 500Psi

    L'acoblament rígid de gran resistència està dissenyat per utilitzar-se en una gran varietat d'aplicacions generals de canonades
    de serveis de pressió moderada o alta. La pressió de treball sol estar dictada pel gruix de la paret i la resistència de la canonada que s’utilitza. Els acoblaments Model 7707 presenten una flexibilitat que permet adaptar-se a desalineacions, distorsions, tensions tèrmiques, vibracions, sorolls i tremolors sísmics. El model 7707 pot incloure fins i tot un disseny de canonades arquejades o corbes